Disclamer

De op deze website getoonde informatie wordt door Strumphler Makelaars met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Strumphler Makelaars verstrekt door middel van deze website louter informatie over producten en diensten die door Strumphler Makelaars worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

Strumphler Makelaars aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website, noch voor onjuistheden en onvolledigheden van de op deze website opgenomen informatie en tarieven.

Hoewel Strumphler Makelaars alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Strumphler Makelaars niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.

Verwijzingen naar sites die niet door Strumphler Makelaars worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Strumphler Makelaars uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Strumphler Makelaars worden onderhouden wordt afgewezen

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Strumphler Makelaars. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Strumphler Makelaars, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.